Allt om Internationellt körkort

Jämför pris

Internationellt körkort

Internationellt körkort är en översättning av ditt svenska körkort. Hyra bil eller campervan i Australien, Nya Zeeland och Thailand kräver ett internationellt körkort.

Internationellt körkort behövs om du ska köra bil i ett land utanför EU. Till ett internationellt körkort behöver du ha ett giltigt svenskt körkort. Internationellt körkort behövs om du ska köra bil utanför europa.

Det internationella körkortet gäller enbart för samma förarbehörigheter du har på ditt svenska körkort eftersom att det är en översättning av ditt svenska körkort.

IKK ger innehavaren rätt att köra i alla avtalsslutande länder utom hans/hennes bosättningsland, utan ytterligare undersökning, så länge de innehar ett giltigt inhemskt körkort. Avtalsslutande länder är de länder som har anslutit sig till en eller flera av FN:s internationella konventioner på vägtrafik.

Kontrollera IKK-kraven för din destination innan du reser. Det är ett krav för att hyra en bil i många länder. Underlåtenhet att uppfylla detta krav kan utgöra ett straffrättsligt eller civilrättsligt brott och kan få allvarliga konsekvenser.

Att köra utan IKK kan göra att din reseförsäkring inte gäller om du gör anspråk på förlust eller skada som orsakats när du kör ett motorfordon utomlands.

Typer
1949- eller 1968-års konvention
Giltighetstid
1 år eller 3 år
Utfärdare
Riksförbundet M Sverige, OK Förlaget, Caravan Club of Sweden, Kungliga automobilklubben (KAK), Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) och Svenska motorcyklisters centralorganisation (SMC)
Pris
Normalt från 300 kr. Medlemmar kan ibland få det gratis.
Internationellt körkort

Vad är ett internationellt körkort?

Ett internationellt körkort (IKK) är ett bevis som översätter ett underliggande nationellt förarbevis till en internationellt erkänd standard. Det är inte ett körkort. Det är en översättning av ett körkort.

Ett-åriga internationella körkort standardiserades och erkändes först i Genéve år 1949 enligt Geneva Convention on Road Traffic 1949. Tre-åriga IKK tillkom enligt Viennas Convention on Road Traffic 1968.

En stor del av världens länder erkänner IKK enligt 1949 eller 1969 års konvention. Somliga länder har vissa tillägg, krav eller begränsningar. Till exempel får inte en kvinna framföra ett fordon i Saudiarabien vilket sedermera gör ett IKK för en kvinna värdelöst i Saudiarabien.

Det är inte någon myndighet som utfärdar internationella körkort till dig med svenskt körkort. Utan det är 6 olika organisationer som enligt lag får ställa ut internationella körkort:

 • Kungl. Automobil Klubben
 • Motorförarnas Helnykterhetsförbund
 • Motormännens Riksförbund
 • OK Förlaget AB
 • Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation
 • Caravan Club of Sweden

Vilka som får utfärda internationellt körkort framgår av Körkortsförordning (1998:980) t.o.m. SFS 2021:827.

Beställa internationellt körkort

Beställa internationellt körkort sker på enklaste sätt hos Motormännens Riksförbund (M Sverige). M Sverige har en helt digital beställning där du inte behöver posta några papper per brev eller skriva ut för att sen skanna in och skicka via mail.

Är du inte medlem i någon av någon av nedan organisationer kan just enkelheten hos M Sverige vara något att rekommendera.Vilka som får utfärda internationellt körkort framgår av Körkortsförordning (1998:980) t.o.m. SFS 2021:827 och är:

 • Kungl. Automobil Klubben
 • Motorförarnas Helnykterhetsförbund
 • Motormännens Riksförbund
 • OK Förlaget AB
 • Sveriges Motorcyklisters-centralorganisation
 • Caravan Club of Sweden

Motormännens Riksförbund (M Sverige) är den enda utfärdare som tillhandahåller en helt digital beställning. En ansökan hos M Sverige görs i sex (6) steg:

 1. Resplan
 2. Pris och leverans
 3. Personuppgifter
 4. Foto
 5. Granska
 6. Betala

Här väljs först väljer destinationsländer i syfte att M Sverige ska utröna vad för typ av internationellt körkort som kan utfärdas, pris och leverans baserat på om ni är medlem eller inte samt sätt och tid ni vill erhålla ett utfärdat internationellt körkort.

Personuppgifter kräver två delar från er. Personnummer för identifiering med BankID och utgångsdatum på körkort. Tillsammans med utgångsdatum på körkortet verifieras körkortets giltighet och förarbehörigheter hos Transportstyrelsen.

Sist laddar ni upp ett egentaget fotografi, granskar hela ansökan och skickar in den genom att erlägga betalning.Beställa internationellt körkort hos övriga 5 organisationer kan vara lite mer omständigt.

Vi behöver inte gå igenom hela i detalj. Kortfattat kan man säga att den här processen är med krävande av er. Dels på grund av att det kräver en fysisk skrivare, ofta fotoutskrift i samma format som ett passfotografi har och att två personer utöver er behöver vidimera skannad och utskriven körkortskopia.

Köra i länder utanför EES

Att köra i länder utanför EES-gemenskapen innebär att du bör ha ett internationellt körkort. EES står för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och innefattar Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Danmark, Irland, Grekland, Portugal, Spanien, Österrike, Finland, Sverige, Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Bulgarien, Rumänien och Kroatien.

För att du ska kunna visa vilka behörigheter du har och vilka typer av fordon (så som personbil, motorcykel och lastbil) är internationellt körkort enligt 1949 års Genèvekonvention och 1968 års Viennakonvention internationellt erkända standarder.

Det internationella körkortet används alltså av lokala myndigheter och hyrbilsföretag för att översätta ditt svenska körkort. Att köra inom EES länder är tillåtet med svenska körkort. Men eftersom varje land har lite olika trafikregler finns det regler som gör att du till exempel inte får köra vissa typer av fordon även om du får det i Sverige.

Transportstyrelsen beskriver övergångsreglerna mer fördjupande. Ett exempel de har är att B-körkort utfärdade innan 1 juli 1996 tillåter personbilar med en totalvikt över 3,5 ton. Men har körkortet återkallats efter detta måste man ta behörighet för C1 eller C för att få framföra sådant fordon.

Vanliga frågor och svar

För mycket information? Vi har sammanställt vanliga frågor och svar. Kortfattade frågor och kortfattade svar angående internationella körkort.

Vad är ett internationellt körkort?

Ett internationellt körkort är en översättning av ditt svenska körkort. Det går inte att skaffa ett internationellt körkort om man inte har ett vanligt körkort.

När behöver man ett internationellt körkort?

Internationellt körkort behövs om du ska köra i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det behövs inte om du ska köra bil i Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Danmark, Irland, Grekland, Portugal, Spanien, Österrike, Finland, Sverige, Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Bulgarien, Rumänien eller Kroatien.

Hur skaffar man ett internationellt körkort?

Internationellt körkort kan skaffas av

 • Kungl. Automobil Klubben
 • Motorförarnas Helnykterhetsförbund
 • Motormännens Riksförbund
 • OK Förlaget AB
 • Sveriges Motorcyklisters-centralorganisation
 • Caravan Club of Sweden

Vad kostar ett internationellt körkort?

Ett internationellt körkort kostar normalt mellan 300 till 750 kr att beställa. Priset beror på om du är medlem i den organisation du beställer ditt internationella körkort av och om du behöver expresshantering.

Se aktuella priser

Internationellt körkort pris

Hos vilken organisation du väljer att beställa ditt internationella körkort bör bero på om du är medlem i någon av organisationerna. Är du medlem får du genom den organisationen normalt bästa pris.

Internationellt körkort pris beror inte enbart på om du är medlem eller inte utan också hur snabbt du behöver ditt internationella körkort. Behöver du det snabbt kan du i tillägg välja expresshantering på 100 - 400 kr.

Använd vår prisguide för att hitta bäst pris.

Till prisguide

Internationellt körkort

Vi vill att du ska kunna göra ett välinformerat beslut om av vilken organisation du beställer ditt internationella körkort. Och att du får rätt typ av internationellt körkort. Det är lite av en djungel. Hoppas vi förtydligar det hela!

Internationella körkort får utfärdas av Kungl. Automobil Klubben, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Motormännens Riksförbund, OK Förlaget AB, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation och Caravan Club of Sweden enligt förordning (2017:273).

Jämför pris

© 2021 - 2023 Svikk AB