Internationellt körkort i Förenade Arabemiraten

Internationella körkort i Förenade Arabemiraten kan vara antingen 1-åriga eller 3-åriga. Förenade Arabemiraten accepterar båda konventioner. Inga begränsningar avseende typ av fordon.

1-årigt (1949 års konvention)
Ja
3-årigt (1968 års konvention)
Ja
Man/kvinna
Inga begränsningar
Fordonstyp
Inga begränsningar
Ytterligare krav
Inga ytterligare krav

Behövs internationellt körkort i Förenade Arabemiraten?

I Förenade Arabemiraten behövs internationellt körkort om du ska köra till exempel en hyrbil, campervan eller husbil. Förenade Arabemiraten har skrivit under 1949 års konvention och 1968 års konvention om internationella körkort.

Ett-åriga internationella körkort standardiserades och erkändes först i Genéve år 1949 enligt Geneva Convention on Road Traffic 1949. Tre-åriga IKK tillkom enligt Viennas Convention on Road Traffic 1968.

Giltighetstiden på ett internationellt körkort i Förenade Arabemiraten är upp till 3 år. Tänk därför på att beställa ditt internationella körkort i lagom tid innan din avresa, om du ska vara iväg en längre tid.

Får både kvinnor och män köra i Förenade Arabemiraten?

Kvinnor får framföra fordon i Förenade Arabemiraten. I vissa länder i världen finns det begränsningar avseende kön. Men i Förenade Arabemiraten finns inga sådana begränsningar och kvinnor får alltså framföra fordon. Män är tillåtna att framföra fordon i Förenade Arabemiraten.

Vilka fordon får man köra i Förenade Arabemiraten?

I Förenade Arabemiraten finns det inga begränsningar avseende typ av fordon. Det viktiga är att man som svensk medborgare har ett internationellt körkort.

Internationellt körkort

Vi vill att du ska kunna göra ett välinformerat beslut om av vilken organisation du beställer ditt internationella körkort. Och att du får rätt typ av internationellt körkort. Det är lite av en djungel. Hoppas vi förtydligar det hela!

Internationella körkort får utfärdas av Kungl. Automobil Klubben, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Motormännens Riksförbund, OK Förlaget AB, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation och Caravan Club of Sweden enligt förordning (2017:273).

Jämför pris

© 2021 - 2023 Svikk AB