HemJämför prisLänder

Internationellt körkort i Jordanien

Internationella körkort i Jordanien kan vara antingen 1-åriga eller 3-åriga. Jordanien accepterar båda konventioner. Gäller enbart för egen bil eller hyrbil.

1-årigt (1949 års konvention)
Ja
3-årigt (1968 års konvention)
Ja
Man/kvinna
Inga begränsningar
Fordonstyp
Enbart egen bil eller hyrbil
Ytterligare krav
Inga ytterligare krav

Behövs internationellt körkort i Jordanien?

I Jordanien behövs internationellt körkort om du ska köra till exempel en hyrbil, campervan eller husbil. Jordanien har skrivit under 1949 års konvention och 1968 års konvention om internationella körkort.

Ett-åriga internationella körkort standardiserades och erkändes först i Genéve år 1949 enligt Geneva Convention on Road Traffic 1949. Tre-åriga IKK tillkom enligt Viennas Convention on Road Traffic 1968.

Giltighetstiden på ett internationellt körkort i Jordanien är upp till 3 år. Tänk därför på att beställa ditt internationella körkort i lagom tid innan din avresa, om du ska vara iväg en längre tid.

Får både kvinnor och män köra i Jordanien?

Kvinnor får framföra fordon i Jordanien. I vissa länder i världen finns det begränsningar avseende kön. Men i Jordanien finns inga sådana begränsningar och kvinnor får alltså framföra fordon. Män är tillåtna att framföra fordon i Jordanien.

Vilka fordon får man köra i Jordanien?

I Jordanien får man som turist med ett internationellt körkort enbart framföra utrikiska fordon (eget fordon) eller hyrfordon. Man får inte köra fordon som är registrerade i Jordanien som inte går att hyra på en hyrfirma.

Läs mer

Internationellt körkort

Vi vill att du ska kunna göra ett välinformerat beslut om av vilken organisation du beställer ditt internationella körkort. Och att du får rätt typ av internationellt körkort. Det är lite av en djungel. Hoppas vi förtydligar det hela!

Internationella körkort får utfärdas av Kungl. Automobil Klubben, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Motormännens Riksförbund, OK Förlaget AB, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation och Caravan Club of Sweden enligt förordning (2017:273).

Jämför pris

© 2021 - 2023 Svikk