HemJämför prisLänder

Internationellt körkort i Sint Maarten

Internationella körkort i Sint Maarten kan vara antingen 1-åriga eller 3-åriga. Sint Maarten accepterar båda konventioner. Inga begränsningar avseende typ av fordon.

1-årigt (1949 års konvention)
Ja
3-årigt (1968 års konvention)
Ja
Man/kvinna
Inga begränsningar
Fordonstyp
Inga begränsningar
Ytterligare krav
Inga ytterligare krav

Behövs internationellt körkort i Sint Maarten?

I Sint Maarten behövs internationellt körkort om du ska köra till exempel en hyrbil, campervan eller husbil. Sint Maarten har skrivit under 1949 års konvention och 1968 års konvention om internationella körkort.

Ett-åriga internationella körkort standardiserades och erkändes först i Genéve år 1949 enligt Geneva Convention on Road Traffic 1949. Tre-åriga IKK tillkom enligt Viennas Convention on Road Traffic 1968.

Giltighetstiden på ett internationellt körkort i Sint Maarten är upp till 3 år. Tänk därför på att beställa ditt internationella körkort i lagom tid innan din avresa, om du ska vara iväg en längre tid.

Får både kvinnor och män köra i Sint Maarten?

Kvinnor får framföra fordon i Sint Maarten. I vissa länder i världen finns det begränsningar avseende kön. Men i Sint Maarten finns inga sådana begränsningar och kvinnor får alltså framföra fordon. Män är tillåtna att framföra fordon i Sint Maarten.

Vilka fordon får man köra i Sint Maarten?

I Sint Maarten finns det inga begränsningar avseende typ av fordon. Det viktiga är att man som svensk medborgare har ett internationellt körkort.

Läs mer

Internationellt körkort

Vi vill att du ska kunna göra ett välinformerat beslut om av vilken organisation du beställer ditt internationella körkort. Och att du får rätt typ av internationellt körkort. Det är lite av en djungel. Hoppas vi förtydligar det hela!

Internationella körkort får utfärdas av Kungl. Automobil Klubben, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Motormännens Riksförbund, OK Förlaget AB, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation och Caravan Club of Sweden enligt förordning (2017:273).

Jämför pris

© 2021 - 2023 Svikk