Internationellt körkort i Thailand

Internationella körkort i Thailand kan vara antingen 1-åriga eller 3-åriga. Thailand accepterar båda konventioner. Inga begränsningar avseende typ av fordon.

1-årigt (1949 års konvention)
Ja
3-årigt (1968 års konvention)
Ja
Man/kvinna
Inga begränsningar
Fordonstyp
Inga begränsningar
Ytterligare krav
Inga ytterligare krav

Behövs internationellt körkort i Thailand?

I Thailand behövs internationellt körkort om du ska köra till exempel en hyrbil, campervan eller husbil. Thailand har skrivit under 1949 års konvention och 1968 års konvention om internationella körkort.

Ett-åriga internationella körkort standardiserades och erkändes först i Genéve år 1949 enligt Geneva Convention on Road Traffic 1949. Tre-åriga IKK tillkom enligt Viennas Convention on Road Traffic 1968.

Giltighetstiden på ett internationellt körkort i Thailand är upp till 3 år. Tänk därför på att beställa ditt internationella körkort i lagom tid innan din avresa, om du ska vara iväg en längre tid.

Får både kvinnor och män köra i Thailand?

Kvinnor får framföra fordon i Thailand. I vissa länder i världen finns det begränsningar avseende kön. Men i Thailand finns inga sådana begränsningar och kvinnor får alltså framföra fordon. Män är tillåtna att framföra fordon i Thailand.

Vilka fordon får man köra i Thailand?

I Thailand finns det inga begränsningar avseende typ av fordon. Det viktiga är att man som svensk medborgare har ett internationellt körkort.

Körkort i Thailand

Att köra bil och moped i Thailand skiljer sig väsentligt från att göra detta i Sverige. Dels på grund av att Thailand har vänstertrafik och att vägarna kan vara i dåligt skick.

Årligen omkommer dessvärre många turister i trafikolyckor i Thailand. De som omkommer färdas främst på fordon med två hjul så som mopeder, vespor och motorcyklar. Är man inte van vid att köra mopeder eller liknande fordon hemma är det viktigt att vara särskilt försiktig när man gör detta i Thailand.

Under regnperioder är det särskilt farligt att framföra ett fordon. Det kan finns håligheter i vägen som kan vara svåra att se i regn och mörker. Men det handlar inte enbart om dåliga vägar, utan också om en annan trafikkultur.

Enligt lag måste du i Thailand ha rätt körkort och försäkring för det fordon du kör. Thailand har skrivit under 1949 års Genèvekonvention, vilket innebär att ett internationellt körkort som kan användas i Thailand kan gälla i upp till 1 år.

Ditt vanliga svenska körkort är inte giltigt i Thailand. Det är därför viktigt att du ser till att beställa ett internationellt körkort innan du åker iväg på din resa till Thailand.

Internationellt körkort

Vi vill att du ska kunna göra ett välinformerat beslut om av vilken organisation du beställer ditt internationella körkort. Och att du får rätt typ av internationellt körkort. Det är lite av en djungel. Hoppas vi förtydligar det hela!

Internationella körkort får utfärdas av Kungl. Automobil Klubben, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Motormännens Riksförbund, OK Förlaget AB, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation och Caravan Club of Sweden enligt förordning (2017:273).

Jämför pris

© 2021 - 2023 Svikk AB